Friday Sep 01, 2023

1 september 2023 Leva med alla sinnen

I det här avsnittet funderar jag över hur vi kan påverka hur vi upplever livet här och nu. Vad är det som gör skillnad? Vilka möjligheter har vi att påverka hur vi upplever vardagen? Välkommen till ett avsnitt med nya tankar!

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2022 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20230822