Sunday Apr 16, 2023

17 april 2023, ChatGET (som i getter?)

Våren är här och vi har en ny traktor! Och så funderar jag väldigt mycket över det där med AI och ChatGPT och vart är världen på väg? Kanske är ChatGET att föredra? Välkommen in i ett roligt och tänkvärt avsnitt!

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2022 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20230822