Sunday Aug 21, 2022

22 aug - En egen uppfattning

I det här avsnittet funderar jag över hur svårt det är att veta vad som är viktigt och inte viktigt, vad som är sant och vad som är falskt i den här informationsfloden vi lever i. Hur gör man för att få kraft och ork att skapa sig en egen uppfattning?

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2022 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean